Thursday, 13 January 2011

Bookmark and Share

郭富城- 永遠愛不完

曲:周杰倫
詞:小 美

到底有誰能夠告訴我 一路走來會祝福我
這是我們一生的承諾 你是我的心中 親愛寶貝
你的心中 我最珍貴 分享我的喜怒和哀樂
我不想 偷偷對你說我愛你
愛的呼喚 沒有距離 給我力量 再不怕寂寞
有緣相遇 我們一起好好珍惜
難道你現在還不知道?只有你 最懂我的心
我們把這一刻 變做永恆心中的歌 唱入靈魂

我為你奉獻我最好的情歌 只因為對你 愛 愛 愛不完
對你愛 愛 愛不完 我們說好 永遠愛不完
我們說好永遠愛不完 只因為對你 愛 愛 愛不完
對你愛 愛 愛不完 我的生命 因這密語 光榮和動人

感謝 你把這歌 變作經典
輕唱淺和歲歲年年 當你想我 唱出這首歌
跟我說 對你愛 愛 愛不完
對你愛 愛 愛不完 我們之間 永遠愛不完

No comments:

My Blog List