Tuesday, 30 March 2010

Bookmark and Share

[歌詞] 黐膠花園 - 盧巧音

黐膠花園 - 盧巧音

作曲:Chan Hok Ming.Candy Lo
填詞:夏至
編曲:Sammy So@Kolor
監製:Chan Hok Ming

膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
膠花黐不完 大喪亂

一返工已差點發癲 想去玩嘢公式也不變 極厭
一切極之表面
看商界多麼有錢 玩吓股票想玩吓選票 撞騙

膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)

天空也終於爆開 鮮血污垢冰山快掩蓋 別再
假接受兼忍耐
愛三腳分身怪胎 跟你複製將歪理轉播 上載

(任由毒化 不感到可怕 盡情腐化 笑幾笑吞下)

膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)

看看我哋地球暖化 化
生態環境點解會越嚟越差 差
睇睇睇睇有乜嘢好睇
唔通金融海嘯好睇過金庸小說
大家四面周圍比遊戲機包圍
有無諗過好耐之前成份蘿蔔擲落嚟
你話係咁就咁又有乜肯唔肯
唔係一兩個人可以咁

膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)

膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
膠花黐不完 大喪亂
(黐膠花黐咗咁多年 黐膠花都仲係咁黐線)
(不厭倦 不間斷 不夠亂 從不怕亂…)

No comments:

My Blog List